Kart Dragvoll

Kart over Dragvoll

Biblioteket

Bygg 8, nivå 5

Akademika Bokhandel

Bygg 7, nivå 3

Kantina

Bygg 5, nivå 4

Kultura’s kontor

Bygg 6, nivå 4, rom 6430C

Institutt for historiske studier

Bygg 6, nivå 4

Kiosken

Bygg 5, nivå 3

Café Sito

Bygg 5, nivå 3